Flora w skandynawskich metodach aktywizacji społeczno-zawodowej

Projekt realizowany w ramach działań:   ”Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach działania:  4.3 Współpraca ponadnarodowa,  oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa  
nr projektu 164/2019/DPE/W14-01-2019

Czas realizacji projektu: II -VIII 2020 

Powered By EmbedPress

Plik prezentacji do pobrania

Plik prezentacji w formacie pdf

Transmisja na żywo z warsztatów 26-27 sierpnia 20020