FEAD 2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIWA 2014-2020
PODPROGRAM 2020

Podprogram 2020 – podsumowanie i raport

INFORMACJA DLA NASZYCH BENEFICJENTÓW!!!
Informujemy, że dystrybucja żywności w ramach POPŻ Podprogram 2020 została wydłużona do końca października 2021 r.

Co to jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
Podprogram 2020?

Jest to program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Czas realizacji: listopad 2020 r. – lipiec 2021 r.  za wyjątkiem sera podpuszczkowego dojrzewającego, który będzie dostarczany w okresie: listopad 2020 r. – kwiecień 2021 r.

Kryteria, które muszą spełniać końcowi odbiorcy – KWALIFIKOWALNOŚĆ

Odbiorcy końcowi artykułów spożywczych dostarczanych w ramach Programu FEAD, Podprogram 2020 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2018 r. nr 1508 z późn. zm.) i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej to jest:

► 1 542,20 PLN dla osoby samotnej,
► 1 161,60 PLN dla jednego członka w rodzinie.

Kwalifikowanie osób i rodzin do uczestnictwa w PO PŻ Podprogram 2020 odbywa się poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydają osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Wyjątek stanowią osoby bezdomne, kwalifikowane bezpośrednio przez nasze placówki PKPS.

Jak otrzymać pomoc żywnościową?

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub do organizacji wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

UWAGA! Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2020.

UWAGA: za wydawane paczki żywnościowe nie pobiera się żadnych opłat !!!

Artykuły spożywcze w Podprogramie 2020

LP NAZWA ART. SPOŻYWCZEGO ILOŚĆ ART. SPOŻ. NA OSOBĘ 
I Artykuły warzywa i owoce
1 groszek z marchewką 3,20 kg
2 koncentrat pomidorowy 1,12 kg
3 buraczki wiórki 1,40 kg
4 Powidła śliwkowe 1,50 kg
5 mus jabłkowy 1,44 kg
6 fasolka po bretońsku 1,50 kg
II Artykuły skrobiowe  
7 makaron jajeczny świderki 5,00 kg
8 płatki owsiane 1,00 kg
9 ryż biały 2,00 kg
10 kasza jęczmienna 1,50 kg
11 herbatniki maślane 0,40 kg
III Artykuły mleczne
12 mleko UHT 7 l
13 ser podpuszczkowy dojrzewający 1,60 kg
IV Artykuły mięsne
14 szynka drobiowa 2,40 kg
15 szynka wieprzowa mielona 1,20 kg
16 pasztet drobiowy 0,32 kg
17 filet z makreli w oleju 1,19 kg
V Cukier
18 cukier biały 4,00 kg
19 miód nektarowy wielokwiatowy 0,50 kg
VI Tłuszcze
20 olej rzepakowy 4,00 l
  SUMA 42,27 kg

 

W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się do danej organizacji partnerskiej w trakcie realizacji Podprogramu 2020, przekroczy limit wynikający z podziału alokacji określony w Wytycznych, dopuszcza się zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 odbiorcy końcowego, nie więcej jednakże niż do 70 % jego całkowitej ilości ( tj. do ok. 29,59 kg ).

Podczas dystrybucji żywności wszyscy zobowiązani są do stosowania środków ostrożności i przestrzegania bieżących zaleceń służb sanitarnych.