FEAD

Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i współpracujące placówki prowadzą dystrybucję żywności oraz działania towarzyszące jako dodatkowe wsparcie dla najbardziej potrzebujących.
Pomoc żywnościowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym wspiera wychodzenie z ubóstwa.


PROGRM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM (FEAD)

POPŻ Podprogram 2019 realizuje dystrybucję żywności od Grudnia 2019 do Lipca 2020

PODPROGRAM 2019

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej[1], tj. 1402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 PLN dla jednej (każdej) osoby w rodzinie.

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ

Do udziału w programie osoby zainteresowane kwalifikowane są przez właściwe dla miejsca zamieszkania ośrodki pomocy społecznej. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez OPS, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu dystrybucji, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych lub posiłków. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może zgłosić się bezpośrednio do punktu dystrybucji PKPS z pominięciem OPS. Wymóg uzyskania skierowania z OPS nie dotyczy osób bezdomnych, które są kwalifikowane do pomocy żywnościowej bezpośrednio przez placówki PKPS.

Zasady przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym:

Artykuły spożywcze są przekazywane osobom potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego: Minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2019.

Zestaw na Podprogram 2019 artykułów spożywczych obejmuje:

Lp.  Nazwa artykułu spożywczego  Liczba opakowań na osobę  Wielkość opakowań jednostkowych (kg/l)  Ilość artykułu spożywczego na osobę (kg/l) 
1. Groszek z marchewką  0,4  3,2 kg 
2. Fasola biała  0,4  3,2 kg 
3. Koncentrat pomidorowy  0,16  1,12 kg 
4. Buraczki wiórki  0,35  1,05 kg 
5. Powidła śliwkowe  0,3  1,8 kg 
6. Sok jabłkowy klarowny  4 l 
7. Makaron jajeczny  0,5  4,5 kg 
8. Makaron kukurydziany bezglutenowy  0,5  1 kg 
9. Ryż biały  3 kg 
10. Kasza gryczana  0,5  1,5 kg 
11. Herbatniki maślane  0,2  0,8 kg 
12. Mleko UHT  7 l 
13. Ser podpuszczkowy dojrzewający  0,4  2 kg 
14. Szynka drobiowa  0,3  2,7 kg 
15. Pasztet wieprzowy  0,16  0,48 kg 
16. Filet z makreli w oleju  0,17  1,53 kg 
17. Cukier biały  4 kg 
18. Olej rzepakowy  4 l 
19. Gołąbki w sosie pomidorowym  0,85  1,7 kg 
        Suma 100 opakowań: 48,58 kg

Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych lub posiłków jest wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2019 – nie można jednorazowo odebrać całego zestawu.

UWAGA: za wydawane paczki żywnościowe lub posiłki nie pobiera się żadnych opłat !!! 

Punkty dystrybucji żywności w województwie świętokrzyskim ( dane teleadresowe ): 

  1. Magazyn ŚZW PKPS w Skarżysku Kościelnym, 26 – 115, ul. Kolonia 4, tel: 733 585 186  Punkt dystrybucji żywności: ul. Kolonia 4, 26 – 115 Skarżysko – Koscielne
  2. Magazyn ŚZW PKPS w Ostrowcu Świętokrzyskim, 27 – 400, ul. Samsonowicza 17a, tel: 502 040 067  Punkt dystrybucji żywności: ul. Samsonowicza 17a, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski
  3. PKPS Zarząd Gminny w Bliżynie, 26-120, ul. Kościuszki 79 a, tel: 513 494 517  Punkt dystrybucji żywności: Brzeście 27, 26 – 120 Bliżyn
  4. PKPS Zarząd Gminny w Łącznej, 26 – 140, Łączna 115, tel: 690 376 808  Punkt dystrybucji żywności: Łączna 115, 26 – 140, Łączna
  5. PKPS Zarząd Miejsko Gminny w Stąporkowie, 26 – 220, ul. Piłsudskiego 101, tel: 785 548 453  Punkt dystrybucji żywności:Amfiteatr Domu Kultury, ul. Piłsudskiego

Jednostki PKPS oraz organizacje współpracujące z PKPS realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

Warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych, warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia, programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności, warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych), inne warsztaty indywidualne lub grupowe mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących.

UWAGA: w warsztatach może wziąć udział każda osoba zakwalifikowana do pomocy żywnościowej. Informacje o warsztatach można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej lub placówce PKPS.

Skargi, wnioski, uwagi można składać w Biurze PKPS:  26-115 Skarżysko-Kościelne, ul. Kolonia 4, tel. 508 186 217, e-mail: pkps.kielce@wp.pl
[1] Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2015 poz. 1058).