POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

2014 – 2020

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Jest to program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

POPŻ Podprogram 2019

Czas realizacji: grudzień 2019 – lipiec 2020 r.

Informacja

Zgodnie ze zmianą do wytycznych Instytucji Zarządzającej z dnia 21 maja 2020 r. Podprogram 2019 realizowany będzie do września 2020 r.

Żywność dystrybuowana będzie nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2018 r.  poz. 1508 z późn. zm.), z jednoczesnym zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 20 0%): zgodnie z wytycznymi IZ wynosi:

1 402 PLN dla osoby samotnej,
1 056 PLN dla osoby w rodzinie.

Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w POPŻ 2014 – 2020/Podprogram 2019 odbywać się będzie przez Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydadzą osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy.

UWAGA: za wydawane paczki żywnościowe nie pobiera się żadnych opłat !!!