Podprogram 2018 – podsumowanie      

W Podprogramie 2018 Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki PKPS w Kielcach udzielił pomocy żywnościowej 12 026 osobom, którym przekazano ogółem 643 192 kg artykułów spożywczych.733 osoby korzystające z pomocy żywnościowej wzięły udział w warsztatach edukacyjnych organizowanych w ramach środków towarzyszących. Ogółem zorganizowaliśmy 60 warsztatów.