DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE – PODPROGRAM 2021

W ramach POPŻ 2014-2020 działania towarzyszące oferowane są wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej.

W działaniach towarzyszących biorą udział osoby zakwalifikowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej (oprócz osób, które korzystają z działań finansowanych z EFS).

Działania w ramach środków towarzyszących mają na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w czym mogą pomóc bezpłatne, organizowane przez ŚZW PKPS programy edukacyjne i warsztaty kulinarne.

Informacje dotyczące harmonogramu poszczególnych działań towarzyszących dostępne będą na naszej stronie, punktach dystrybucji żywności oraz w OPSach gmin wydających skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

Biorąc pod uwagę panującą sytuację związaną z Covid – 19 dla beneficjentów chcących wziąć udział w działaniach towarzyszących przygotowane zostaną również materiały  w formie ulotek, wydrukowanych prezentacji bądź materiałów przygotowanych w formie elektronicznej.

Działania towarzyszące, które uda się zrealizować stacjonarnie będą prowadzone z zachowaniem środków bezpieczeństwa zgodnych z aktualnymi zaleceniami właściwych służb.