Podprogram 2019 – podsumowanie

W Podprogramie 2019 Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki PKPS w Kielcach udzielił pomocy żywnościowej 12 838 osobom, którym przekazano łącznie 598,6444 kg art. spożywczych na łączną kwotę 2 722 398,44 zł.

850 osób korzystających z pomocy żywnościowej wzięło udział w 30 programach edukacyjnych i 20 warsztatach kulinarnych organizowanych w ramach środków towarzyszących.